VVS

Vi laver alle former for vvs arbejde, småt som stort, og beskæftiger os daglig med alle facetter af vvs branchen, så der er ikke en opgave som er uprøvet.
  • Varmeinstallationer
  • Vandinstallationer
  • Afløbsinstallationer
  • Hovedforsyning i jord
  • Vandbrud og lækagesporing
  • Forsikringssager
  • Udskiftning af sanitet
  • Ventilation
  • Afsyring af kalk i installation
  • Blødgøringsanlæg
  • Med videre...
Ønsker du vejledning, gode råd, fejlfinding eller en konkret vurdering, kommer vi gerne uforpligtende ud og kigger på din installation.
Finn Olsen VVS A/S | CVR: 2063 8087 | Salbjergvej 35, 4622 Havdrup  | Tlf.: 46 18 57 90